Jorės šventė Londone 2011

Šiais metais Londono gyventojus džiugina ankstyvas šiltas pavasaris. Jau daugiau nei savaitę saulutė dosniai skleidžia šilumą ir šviesą, kartais užkaitindama net iki 25 laipsnių šilumos.

Visur sklinda skambūs paukštelių čiulbesiai, svaiginantis nupjautos šviežios žolės kvapas, margaisiais žiedeliais ir jaunučiais žalsvais lapeliais išsipuošusių medelių svaigūs aromatai…

Nubudusi gamta primena gegužės mėnesį Lietuvoje. Nepaprastai vasarišką balandžio 23 Velykų dieną susirinko nemažas būrys žmonių švęsti pirmosios žalumos šventės – Jorės.

Baltų kultūros tyrinėtojo J.Trinkūno manymu Jorė arba Joris yra ne kas kitas, o pavasario Perkūnas, žadinantis gyvybės jėgas: „Jis yra įsivaizduojamas kaip raitelis, panašus į Vytį bei į šv.Jurgį. Jorė valdo žemės raktus, prikelia augmeniją, atrakina žemę, siunčia lietų. Krikščionybės poveikyje Jorės šventė pavirto Jurginėmis. Tuomet dažomi ir marginami kiaušiniai, su jais žaidžiama, ridenama, kaip per Velykas. Supamasi sūpynėmis. Jaunimas gamtoje – kepa kiaušinienę, vaišinasi, dainuoja, šoka.“

Į šventę susirinko nuostabus jaunimas bei visi kas nepabūgo karščių ir sudėtingos ilgos kelionės iki parko. Šventės dalyviai atsinešė  įvairiausių vaišių, giros, labai gražių joručių (margučių) ir namuose pagal senolių receptą keptą naminę duoną. Įkūrėme aukurą, pagerbėme protėvius ir dievus, dainavome senovines šventas giesmes.

Deivė Gabija buvo pamaitinta druska, Žemės deivė Žemyna – grūdais ir duonele, kuria pasidalino ir visi šventės dalyviai. Joris buvo palabintas giesme „Jori šildyk žami’“ ir gira. Pirmas šlakelis giros, margučiai ir kitos vaišės buvo paliktos protėvių vėlėms, po to kaušas giros keliavo ratu iš rankų į rankas, siunčiant pavasarinius linkėjimus.

Apie aukurą sukant ratelius ir dainuojant sutartines, danguje nušvito žaibas ir nugriaudėjo pirmasis pavasarinis perkūnas.

Šventę tęsėme žaidimais su joručiais, dainomis ir šokių rateliais kol lietus mus nuprausė taip, kad neliko nei vieno sauso siūlelio.

Pasislėpę po medžiais gardžiavomės suneštinėmis vaišėmis ir karšta arbata. Galiausiai visi šlapi, bet laimingi sėkmingai sugrįžome namo.

 

Rasa Regelskytė

Leave a Reply