Apie Anglijos Lietuvių Romuvą

Rašykite mums: romuvalondone@gmail.com
Skambinkite mums: +447526933302
Sekite veiklą veidaknygėje: Romuva-Anglija

Ar norėtum kad tavo gyvenime būtų daugiau džiaugsmo, meilės, laimės, įkvėpimo, poilsio, darnos ir gerų žmonių?
Ar norėtum daugiau supratimo, paramos ir artimų draugų?
Ar norėtum geresnės sveikatos, žvalumo, stiprybės ir jėgų įveikti supančius iššūkius?

Anglijos Lietuvių Romuva kviečia visus jungtis. Kurkime darnią bendruomenę kartu!

Mūsų jėga – vienybėje, pagarboje Protėviams, Gamtai, Tėvynei ir amžių išgrynintoje Lietuviškoje pasaulėžiūroje.
Mes žvelgiame į Pasaulį kitaip – mums svarbus kiekvienas Lietuvis.
Kurkime tokią bendruomenę, kur pasitikėjimo šilumoje galėtume išskleisti save ir geriausias Lietuviškas vertybes.
Remkime vieni kitus ir tvirtėkime.
Gerinkime savo gyvenimą Lietuvišku būdu.

Teįkvepia mums tikėjimą savimi ir šviesia ateitimi Lietuviškos dainos.
Tesuteikia jėgų Lietuviškų šokių siautulys.
Tesustiprina gyvenimo ritmą būgnų dundėjimas.
Teramina mūsų širdis kanklių skambėjimas.
Tebūna mūsų gyvenimas užpildytas Lietuviškos sielos džiugesiu.
Raskime laiko susitikti ir pakrauti vienas kitą meile, viltimi ir laime.
Švęskime kartu kalendorines šventes – tegul laikas tarnauja mums.
Paskleiskime darną prigimtiniais papročiais – didžiausios vertybės slypi mumyse.
Papuoškime gyvenimą Lietuviškais amžinaisiais ženklais- mes esame verti pasaulio dėmesio, supratimo ir pagarbos.

Geras žmogus vienas negyvena. Geri žmonės laukia Tavęs, gerasis žmogau. Būkime kartu.
Kūrenkime Šventą Ugnį, kuri jungia mūsų sielas, skleidžia mums šilumą ir šviesą.

Susitikime Romuvoje:
Kas antrą savaitę renkamės padraugauti ir pasisemti žinių, įgūdžių, geros nuotaikos ir įkvėpimo mokydamiesi Lietuvių liaudies dainų, giesmių ir sutartinių, šokių ir amatų.
Kas šešias – aštuonias savaites pasikrauname laimės, meilės, džiaugsmo, gėrio, tvirtybės galių, įkvėpimo ir atstatome darną, rengdami kalendorines šventes.

Rašykite mums: romuvalondone@gmail.com
Skambinkite mums: +447526933302
Sekite veiklą veidaknygėje: Romuva-Anglija

Leave a Reply