Įšventinimas į senąjį baltų tikėjimą


KUR. Įšventinimas į romuvius atliekamas arti protėvių t.y. vietose su jais susijusiose – piliakalniuose, pilkapiuose, šventvietėse. Įšvenčiama prie ugnies aukuro.

KADA. Įšvenčiama per kalendorines Romuvos šventes (Lygiadienį, Jorę, Rasą, Vėlines).

KAS GALI BŪTI ĮŠVENČIAMAS. Ryžtis gali kiekvienas kas savojo dvasinio kelio ir šventumo apraiškų ieško baltų paveldo aruode, kiekvienas kurs trokšta nenutolti nuo savo tautos papročių, kalbos ir kultūros, tas kas giliai širdyje puoselėja paveldėtą iš protėvių dvasinę Romuvą. Pasiryžusiems reikia pasirinkti ir turėti su savimi vieną kurį apsisprendimo ženklą – tradicinę segę, apyrankę, juostą, žiedą ar pakabutį.

KAS ĮŠVENČIA. Įšvenčia Krivis, vaidila ar vaidilė.

KAIP. Prieš įšventinimą periamasi pirtyje.

Vaidila sovi šalia aukuro prieš dvi vaidilutes, kurios ištiestose rankose ant apeiginių rankšluosčių laiko viena – protėvių apeiginį kirvuką, kita įšvenčiamųjų apsisprendimo ženklus. Vaidila kairę ranką uždeda ant kirvuko, dešinę ant apsisprendimo ženklų.

Įšvenčiamieji stovi virš aukuro ugnies ištiesę rankas ir paskui vaidilą iškilmingai kartoja šiuos žodžius:

Aš (tariamas vardas) atėjau čia protėvių pramintu keliu. Dabar mano pareiga tęsti šį kelią.

Ąžuolo gilėje įamžintas galingo medžio pavidalas. Mano dvasoje įspausti protėvių kartų priesakai.

Aš trokštu pažinti juos ir perduoti savo vaikams.

Stodamas prieš Amžiną Romuvos Ugnį skelbiu – Senasis Baltų Tikėjimas, vienijęs gimines ir gentis, ilgus šimtmečius gelbėjęs ir įkvėpęs mūsų Tautą – dabar yra čia (dešinę ranką prideda prie širdies) mano širdyje.

Tegloboja mane, tesuteikia stiprybės ir galių man ir mano tautai žengiant į ateitį.

Te padeda man protėvių Vėlės ir mūsų tautos Dievai”.

Po šių žodžių kiekvienas įvestasis iš eilės Gabijai aukoja vašką, po to prieina prie Vaidilos ir gauna pasiryžimo ženklą, kurį įteikdamas vaidila jam taria:

”Dabar tai tavo stiprybės, išminties ir sėkmės ženklas palaimintas protėvių. Esi Romuvis. Kurk Darną!”

Įšvęstasis atsako:

”Tebūnie Darna”

Pastaba: Įšventinimas nereiškia jokio formalaus savęs priskyrimo vienai ar kitai oficialiajai bendruomenei ar bendrijai. Įšvęstasis lieka laisvu ir nepriklausomu Senojo baltų tikėjimo tęsėju tvirtai ir viešai apsisprendusiu eiti mūsų tautos protėvių dvasiniu ieškojimų keliu. Norėdamas prisijungti prie kurios nors jau gyvuojančios senojo baltų tikėjimo bendrijos, ar kurti savarankišką bendriją daro tai savo laisva valia.

2 comments to Įšventinimas į senąjį baltų tikėjimą

  • Donatas-Vaišvilkas

    Labai ačiū, kad pasidalinate tokia svarbia ir įdomia informacija – išties šiuo metu itin trūksta tokio pobūdžio informacijos, kuri gana tiksliai aprašytų apeigas šventines bei padėtų sparčiau rekonstruoti mūsų protėvių gyvają kultūrą ;)

    • Zilvinas

      Gal kas turite tikslesnės informacijos, kaip surasti tokias apeigas, į ką kreiptis, kur registruotis, kaip daugiau sužinoti apie bendruomenės veiką, kaip patapti bendruomenės nariu?

Leave a Reply