Įspūdžiai iš Rasos šventės Londone 2012

Antrus metus iš eilės Anglijos Lietuvių Romuva sukviečia tautiečius į seniausią Londono ąžuolų Epingo girią švęsti Rasos šventės.
Birželio 16 dieną sugužėjo bičiuliai iš įvairių Anglijos miestų, Škotijos ir atvyko svečiai iš Lietuvos. Iš miško akmenų sukrovė aukurą, pastatė vartus, merginos nusipynė sau vainikus iš lauko gėlių, o vyrams – iš ąžuolo lapų, padengė vaišių stalą. Išlaikyta garbinga tradicija – šventėje nevartoti svaigalai.
Šventė prasidėjo apeiginiu apsiprausimu, praeinant pro vartus. Ugnies pagerbimo apeigą vedė iš Vilniaus atvykusi vaidilutė Vėtra Trinkūnaitė. Su geriausiais palinkėjimais ratu buvo leidžiamas apeiginis kaušas. Giedant giesmėms, dalyviai palaiminti grūdais.
Per visą naktį dainas keitė rateliai, šokiai, apeigos. Keliasdešimt lietuvių būrys džiaugsmingoje švenčių nuotaikoje sulaukė Saulės patekėjimo.
Anglijos Lietuvių Romuva kviečia visus pasaulio lietuvius, kur jie bebūtų, išlaikyti lietuvių kalbą, papročius, burtis į bendruomenes, palaikyti viens kitą ir būtinai švęsti lietuviškas šventes.

1 comment to Įspūdžiai iš Rasos šventės Londone 2012

Leave a Reply