Ugnies apeigos – Fire Rite

ugnies apeigos

Dega Ugnelė, tūta tūta, Dega Gabija, tūta tūta, Piliakalnely Aukštajam kalnely Po ąžuolėliu, Gabija Ugnele, Sukurta žibėki, Užgobta gobėki, Stiprinki mumi, Sujunki mumi, Protėvių vėlės, Protėvių galios, Stiprinkit mumi. Perkūne dievaiti, Mes tavo sūneliai, Laima Lėmėjėle, Mes tavo dukrelės, Žeme žemynėle, Mes tavo vaikeliai, Saule motule, Mes tavo dukrelės, Mėnuo tėveli, Mes tavo sūneliai, Dega Ugnelė, Dega Gabija.

Skaityti toliau

Giesmės valdovui Gediminui

giesmes valdovui gediminui

Lietuvos valdovo Gedimino (1275-1341) epocha yra garbingiausia Lietuvos istorijoje. Vilnius skelbiamas Lietuvos sostine, liepsnoja didingas Amžinosios ugnies aukuras, pašvęstas Perkūnui. Lietuvos gynėjai kariai kaunasi nesibaigiančiuose mūšiuose, aidi raudos, palydinčios didvyrių ir valdovų vėles į dausas, dunksi karo būgnai, skamba vaidilų…

Skaityti toliau

Romuvos giesmė

jovaras

Šaly kelio Jovaras stovėjo, Slaunasai žolyne rugeli. Iš pašaknų skambantys kankleliai, Slaunasai žolyne rugeli. Per vidurį dūzgiančios bitelės, Slaunasai žolyne rugeli. Viršūnėlėj sakalo vaikeliai, Slaunasai žolyne rugeli, Ir atjoja brolelių pulkelis, Slaunasai žolyne rugeli. Prašom sustot, jaunieji broleliai, Slaunasai žolyne…

Skaityti toliau

Giesmės dievaičiui Perkūnui

img020

Perkūno giesmės skirtos svarbiausiam Baltų dievui – griausmingajam Perkūnui. Giesmėse apdainuojamas Didysis Dievaitis, jaunasis pavasario Perkūnas – Joris. Ąžuolas – Perkūno medis, ožys – Perkūno gyvūnas, kalnas- Perkūno šventovės vieta. “Dai aš nuveisiu“ – Perkūno šventyklos, stovėjusios Vilniuje, Šventaragio slėnyje,…

Skaityti toliau

Giesmės deivei Mildai

Mildos skulptura

Dai skaistumėlis mūsų Saulutės Dai gražumėlis mūsų sesutės O kur mūsų sesutė stovėjo Ten vynelio upelis tekėjo O kur mūsų sesutė sėdėjo Ten rūtelių kvietkelis žydėjo O kur josios kojelės stovėjo Ten lelijų krūmelis kvepėjo O kur josios rankelės gulėjo…

Skaityti toliau