Ugnies apeigos – Fire Rite

ugnies apeigos

Dega Ugnelė, tūta tūta, Dega Gabija, tūta tūta, Piliakalnely Aukštajam kalnely Po ąžuolėliu, Gabija Ugnele, Sukurta žibėki, Užgobta gobėki, Stiprinki mumi, Sujunki mumi, Protėvių vėlės, Protėvių galios, Stiprinkit mumi. Perkūne dievaiti, Mes tavo sūneliai, Laima Lėmėjėle, Mes tavo dukrelės, Žeme žemynėle, Mes tavo vaikeliai, Saule motule, Mes tavo dukrelės, Mėnuo tėveli, Mes tavo sūneliai, Dega Ugnelė, Dega Gabija.

Skaityti toliau

Giesmės valdovui Gediminui

giesmes valdovui gediminui

Lietuvos valdovo Gedimino (1275-1341) epocha yra garbingiausia Lietuvos istorijoje. Vilnius skelbiamas Lietuvos sostine, liepsnoja didingas Amžinosios ugnies aukuras, pašvęstas Perkūnui. Lietuvos gynėjai kariai kaunasi nesibaigiančiuose mūšiuose, aidi raudos, palydinčios didvyrių ir valdovų vėles į dausas, dunksi karo būgnai, skamba vaidilų…

Skaityti toliau